Criotherapi ar gyfer y corff cyfan

Statws Testun Cyflawn

Criotherapi ar gyfer y corff cyfan i leihau symptomau mewn pobl sydd â ffibromyalgia.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd criotherapi ar gyfer y corff cyfan i leihau symptomau mewn pobl sydd â ffibromyalgia. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER258 04.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.