Criotherapi ar gyfer y corff cyfan

Statws Testun Cyflawn

Criotherapi ar gyfer y corff cyfan i leihau symptomau mewn pobl sydd â ffibromyalgia.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd criotherapi ar gyfer y corff cyfan i leihau symptomau mewn pobl sydd â ffibromyalgia. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.