Cwdyn Gwrthfacterol Amsugnol TYRX

Statws Testun Cyflawn

Cwdyn Gwrthfacterol Amsugnol TYRX i gleifion sydd mewn perygl o ymfudiad, erydiad a haint yn ymwneud â dyfais electronig cardiaidd mewnblanadwy

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd Cwdyn Gwrthfacterol Amsugnol TYRX i gleifion sydd mewn perygl o ymfudiad, erydiad a haint yn ymwneud â dyfais electronig cardiaidd mewnblanadwy. Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn bwriadu cynhyrchu canllawiau arfarnu technoleg ar y dechnoleg hon. Felly, mae Grŵp Asesu HTW yn dod i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER297 07.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.