Cwdyn Gwrthfacterol Amsugnol TYRX

Topic Status Complete

Cwdyn Gwrthfacterol Amsugnol TYRX i gleifion sydd mewn perygl o ymfudiad, erydiad a haint yn ymwneud â dyfais electronig cardiaidd mewnblanadwy

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd Cwdyn Gwrthfacterol Amsugnol TYRX i gleifion sydd mewn perygl o ymfudiad, erydiad a haint yn ymwneud â dyfais electronig cardiaidd mewnblanadwy. Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn bwriadu cynhyrchu canllawiau arfarnu technoleg ar y dechnoleg hon. Felly, mae Grŵp Asesu HTW yn dod i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER297 (07.21)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.