Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli

Topic Status Complete

Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau

Crynodeb

 

Nod cynlluniau neu driniaethau wedi’u cydlynu ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau yw sicrhau bod ymagwedd gyfannol yn cael ei gymryd tuag at eu gofal, sy’n ystyried yr holl gyflyrau iechyd presennol. Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen oherwydd y nifer fawr o ymyriadau posibl, a bydd yn archwilio p’un a oes pwrpas mwy penodol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER360 03.01.2023

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.