Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli

Statws Testun Cyflawn

Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau

Crynodeb

 

Nod cynlluniau neu driniaethau wedi’u cydlynu ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau yw sicrhau bod ymagwedd gyfannol yn cael ei gymryd tuag at eu gofal, sy’n ystyried yr holl gyflyrau iechyd presennol. Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen oherwydd y nifer fawr o ymyriadau posibl, a bydd yn archwilio p’un a oes pwrpas mwy penodol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER360 01.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.