Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli

Statws Testun Cyflawn

Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau

Crynodeb

 

Nod cynlluniau neu driniaethau wedi’u cydlynu ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau yw sicrhau bod ymagwedd gyfannol yn cael ei gymryd tuag at eu gofal, sy’n ystyried yr holl gyflyrau iechyd presennol. Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen oherwydd y nifer fawr o ymyriadau posibl, a bydd yn archwilio p’un a oes pwrpas mwy penodol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER360 01.2023

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.