Cymwysiadau ffonau clyfar addysgol – Wlserau Pwyso

Statws Testun Cyflawn

Cymwysiadau addysgol (apiau) i'w defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol i helpu i godi ymwybyddiaeth o wlserau pwyso, a’u hatal a'u rheoli; Offload

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar gymwysiadau addysgol (apiau) i’w defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol, i helpu i godi ymwybyddiaeth o wlserau pwyso, a’u hatal a’u rheoli. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER277 10.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.