Cymwysiadau Ffotograffiaeth Glinigol

Topic Status Complete

Cymwysiadau (apiau) ffotograffiaeth glinigol ar ffonau clyfar i asesu ystum cleifion sy’n defnyddio cadeiriau olwyn.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar gymwysiadau ffotograffiaeth glinigol (apiau) ar ffonau clyfar i asesu ystum cleifion sy’n defnyddio cadeiriau olwyn. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.