Cyseinedd Magnetig T2

Statws Testun Cyflawn

Cyseinedd Magnetig T2 i helpu i gael diagnosis cynnar o sepsis

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar brofi cyseinedd magnetig i ddiagnosio sepsis. Ar sail y dystiolaeth, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER357 05.2022

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.