Defnyddio dulliau niwroddelweddu i ddiagnosio dementia

Statws Testun Cyflawn

Niwroddelweddu strwythurol i ddiagnosio dementia

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd defnyddio dulliau niwroddelweddu strwythurol (CT ac MRI) i ddiagnosio dementia. Yn seiliedig ar archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER303 09.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.