Defnyddio dulliau niwroddelweddu i ddiagnosio dementia

Topic Status Complete

Niwroddelweddu strwythurol i ddiagnosio dementia

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd defnyddio dulliau niwroddelweddu strwythurol (CT ac MRI) i ddiagnosio dementia. Yn seiliedig ar archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER303 09.2021

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.