Delweddu awtofflworoleuedd

Statws Testun Cyflawn

Delweddu awtofflworoleuedd atodol ar annormaleddau mwcosaidd y geg i amlygu malaenedd/cynfalaenedd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, OralID

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar effeithiolrwydd delweddu awtofflworoleuedd atodol ar annormaleddau mwcosaidd y geg i amlygu malaenedd/cynfalaenedd Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER362 08.2022

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.