Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL

Topic Status Complete

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL (Prawf Cell Tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL).

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd y prawf cell tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL, prawf diagnostig in vitro a ddefnyddir i bennu’r gell tarddiad mewn pobl sydd â lymffoma B-gell mawr gwasgaredig.

Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER220 (03.21)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.