Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL

Statws Testun Cyflawn

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL (Prawf Cell Tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL).

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd y prawf cell tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL, prawf diagnostig in vitro a ddefnyddir i bennu’r gell tarddiad mewn pobl sydd â lymffoma B-gell mawr gwasgaredig.

Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER220 03.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.