Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL

Statws Testun Cyflawn

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL (Prawf Cell Tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL).

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd y prawf cell tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL, prawf diagnostig in vitro a ddefnyddir i bennu’r gell tarddiad mewn pobl sydd â lymffoma B-gell mawr gwasgaredig.

Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER220 03.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.