Dinerfu arennol radio-amledd

Statws Testun Anghyflawn

Dinerfu arennol radio-amledd ar gyfer trin gorbwysedd ymwrthol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a’r effeithiolrwydd o ran cost o’r driniaeth dinerfu arennol radio-amledd ar gyfer trin gorbwysedd ymrthol. Ar sail archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER316 12.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.