Dyfeisiau brachytherapi mewnblannu parhaol ar gyfer canser pancreatig na ellir ei lawdrin

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Anghyflawn

Dyfeisiau brachytherapi mewnblannu parhaol i drin canser pancreatig lleol na ellir cael gwared arno'n llwyr drwy lawdriniaeth

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost dyfeisiau brachytherapi mewnblannu parhaol ar gyfer canser pancreatig na ellir ei lawdrin.

 

Ar sail y dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER503 11.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.