Dyfeisiau synhwyro optegol ar gyfer canfod ymdreiddiad ac elifiad gan hylif mewnwythiennol

Statws Testun Cyflawn

Dyfeisiau synhwyro optegol ar gyfer canfod ymdreiddiad ac elifiad gan hylif mewnwythiennol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth glinigol a chost effeithiol mewn perthynas â dyfeisiau synhwyro optegol ar gyfer canfod ymdreiddiad ac elifiad gan hylif mewnwythiennol.

 

Ar sail y dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

ER508 01.2024

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.