Dyfeisiau therapiwtig rhyngweithiol/therapi doliau (HUG)

Statws Testun Cyflawn

Dyfeisiau therapiwtig rhyngweithiol (therapi doliau) mewn gofal dementia uwch

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio dyfeisiau therapiwtig rhyngweithiol (therapi doliau) fel HUG, mewn gofal dementia uwch. Penderfynodd y Grŵp Asesu i beidio â symud y pwnc ymlaen i gael ei ddatblygu ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER337 05.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.