Falfiau cathetr

Statws Testun Cyflawn

Falfiau cathetr i leihau cymhlethdodau cathetrau wrinol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd falfiau cathetr mewn pobl sydd angen defnyddio cathetrau dros y tymor hir.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER251 04.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.