FloSeal i drin epistaxis

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Anghyflawn

Mae FloSeal yn feddyginiaeth sydd yn amsugno’n naturiol, y gellir ei defnyddio i drin epistaxis (gwaedlif o’r trwyn) os nad yw triniaethau cymorth cyntaf yn gweithio.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r effeithiolrwydd o ran cost o ddefnyddio FloSeal i drin epistaxis yn yr ysbyty.

 

Ar sail y dystiolaeth, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER470 09.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.