Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS)

Statws Testun Anghyflawn

Mae’r Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS) yn ymyriadau tymor byr, dwys ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng, lle mae risg ar fin digwydd o blant yn gorfod mynd i leoliadau i ffwrdd o’u cartref neu o gael eu rhoi mewn gofal

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio’r Gwasanaeth Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng. Ar sail y dystiolaeth, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn yn ei flaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER347 04.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.