HemaClear exsanguination tourniquet

Statws Testun Cyflawn

HemaClear exsanguination tourniquet i ddarparu maes llawfeddygol di-waed yn ystod llawdriniaeth ar y fraich neu’r goes.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio HemaClear exsanguination tourniquet yn ystod llawdriniaeth ar y fraich neu’r goes.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio datblygu’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER176 04.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.