Let’s talk About Porphyria

Statws Testun Cyflawn

Let’s talk About Porphyria: Cynorthwyydd rhithwir sy'n rhoi gwybodaeth i bobl â phorffyria.

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru ar ran Comisiwn Bevan.  Mae’n crynhoi’r dystiolaeth bresennol ar y dechnoleg sydd o ddiddordeb i gefnogi cais am dechnoleg iechyd enghreifftiol Comisiwn Bevan.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER131 11.2019

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.