Llawdriniaeth sytoleihau gyda chemotherapi peritoneol ymwthiol hyperthermig

Statws Testun Cyflawn

Llawdriniaeth sytoleihau gyda chemotherapi peritoneol ymwthiol hyperthermig yn ystod llawdriniaeth ar gyfer carsinomatosis peritoneol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd llawdriniaeth sytoleihau gyda chemotherapi peritoneol ymwthiol hyperthermig ar gyfer carsinomatosis peritoneol. Yn seiliedig ar archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER311 09.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.