Matrics Addasu Proteas PROMOGRAN™ a Matrics Cydbwyso Clwyfau PROMOGRAN PRISMA™

Statws Testun Cyflawn

Matrics Dresin Clwyfau – ORC-collagen – (Oxidized regenerated cellulose and collagen) ar gyfer wlserau coes genwynig cronig neu wlserau traed mewn pobl diabetig

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio Matrics Dresin Clwyfau – ORC-collagen – (Oxidized regenerated cellulose and collagen) ar gyfer wlserau coes genwynig cronig neu wlserau traed mewn pobl diabetig. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer cael ei asesu’n llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER235 04.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.