Matrics Addasu Proteas PROMOGRAN™ a Matrics Cydbwyso Clwyfau PROMOGRAN PRISMA™

Statws Testun Cyflawn

Matrics Dresin Clwyfau – ORC-collagen – (Oxidized regenerated cellulose and collagen) ar gyfer wlserau coes genwynig cronig neu wlserau traed mewn pobl diabetig

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio Matrics Dresin Clwyfau – ORC-collagen – (Oxidized regenerated cellulose and collagen) ar gyfer wlserau coes genwynig cronig neu wlserau traed mewn pobl diabetig. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer cael ei asesu’n llawnach.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.