Matrics Addasu Proteas PROMOGRAN™ a Matrics Cydbwyso Clwyfau PROMOGRAN PRISMA™

Topic Status Complete

Matrics Dresin Clwyfau – ORC-collagen – (Oxidized regenerated cellulose and collagen) ar gyfer wlserau coes genwynig cronig neu wlserau traed mewn pobl diabetig

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio Matrics Dresin Clwyfau – ORC-collagen – (Oxidized regenerated cellulose and collagen) ar gyfer wlserau coes genwynig cronig neu wlserau traed mewn pobl diabetig. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer cael ei asesu’n llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER235 04.2021

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.