Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol gydag AI integredig ar gyfer rheoli cleifion â nodiwlau ysgyfeiniol achlysurol a ddarganfuwyd drwy sganiau CT y frest (Rhith Glinig Nodiwlau Optellum)

Statws Testun Cyflawn

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau gydag AI integredig ar gyfer rheoli cleifion â nodiwlau ysgyfeiniol achlysurol a ddarganfuwyd drwy sganiau CT y frest

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a’r effeithiolrwydd o ran cost o ddefnyddio meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol ar gyfer rheoli cleifion â nodiwlau ysgyfeiniol achlysurol a ddarganfuwyd drwy sganiau CT y frest.

 

Ar sail y dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER437 11.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.