Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn

Statws Testun Cyflawn

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn i bobl a nodwyd fel rhai sydd ddim angen gwasanaeth mor frys, ac a allai gael eu cyfeirio at lwybrau gofal amgen.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar feddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen ymhellach oherwydd nad oedd llawer o dystiolaeth ar gael.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER371 01.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.