Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn

Statws Testun Cyflawn

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn i bobl a nodwyd fel rhai sydd ddim angen gwasanaeth mor frys, ac a allai gael eu cyfeirio at lwybrau gofal amgen.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar feddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen ymhellach oherwydd nad oedd llawer o dystiolaeth ar gael.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER371 01.2023

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.