Meicroffonau pell (oedolion)

Statws Testun Cyflawn

Meicroffon pell - technoleg cynorthwyo clyw ar gyfer gwella adnabod lleferydd gan oedolion sydd â nam ar eu clyw.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar feicroffon pell- technolegau cynorthwyo clyw ar gyfer gwella canfod ac adnabod lleferydd mewn amgylcheddau swnllyd i gleifion â nam ar eu clyw.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER181 02.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.