Mesuryddion llif anadl clyfar

Statws Testun Cyflawn

Mesuryddion llif anadl clyfar ar gyfer monitro asthma

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol ac ar yr effeithiolrwydd o ran cost o ddefnyddio mesuryddion llif anadl clyfar i fonitro asthma

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach oherwydd diffyg tystiolaeth o effeithiolrwydd ar hyn o bryd.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.