Mewnosod mewnblaniad prostatig dros dro yn yr wrethra ar gyfer pobl sydd â symptomau yn y llwybr wrinol isaf (LUTS)

Statws Testun Cyflawn

Mewnosod mewnblaniad prostatig dros dro yn yr wrethra ar gyfer pobl sydd â symptomau yn y llwybr wrinol isaf (LUTS) sydd yn cael eu hachosi gan hyperplasia prostadol diniwed

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar fewnosod mewnblaniad prostatig dros dro yn yr wrethra ar gyfer pobl sydd â symptomau yn y llwybr wrinol isaf (LUTS) sydd yn cael eu hachosi gan hyperplasia prostadol diniwed. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER250 05.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.