Mewnosod mewnblaniad prostatig dros dro yn yr wrethra ar gyfer pobl sydd â symptomau yn y llwybr wrinol isaf (LUTS)

Topic Status Complete

Mewnosod mewnblaniad prostatig dros dro yn yr wrethra ar gyfer pobl sydd â symptomau yn y llwybr wrinol isaf (LUTS) sydd yn cael eu hachosi gan hyperplasia prostadol diniwed

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar fewnosod mewnblaniad prostatig dros dro yn yr wrethra ar gyfer pobl sydd â symptomau yn y llwybr wrinol isaf (LUTS) sydd yn cael eu hachosi gan hyperplasia prostadol diniwed. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER250 (05.21)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.