Monitro glwcos yn barhaus mewn amser real

Statws Testun Cyflawn

Monitro glwcos yn barhaus mewn amser real ar gyfer pobl sydd â diabetes math 1 a 2

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am ddyfais monitro glwcos yn barhaus mewn amser real ar gyfer pobl sydd â diabetes math 2. Ar sail y dystiolaeth, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER363 08.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.