Monitro o bell gyda system cydbwyso pen-gliniau â chymorth robotig

Statws Testun Cyflawn

Monitro cleifion o bell (RPM) gyda'r system cydbwyso pen-gliniau â chymorth robotig ar gyfer pobl sy'n cael arthroplasti pen-glin llwyr.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd monitro cleifion o bell cleifion gyda system cydbwyso pen-gliniau â chymorth robotig neu arthroplasti pen-glin llwyr â chymorth robotig. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.