Niwropad

Statws Testun Cyflawn

Niwropad ar gyfer sgrinio a chanfod arwyddion cynnar o niwropathi perifferol diabetig

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio Niwropad ar gyfer sgrinio a chanfod arwyddion cynnar o niwropathi perifferol diabetig.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn, gan fod NICE yn parhau i arfarnu’r dechnoleg hon.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER314 12.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.