Offer canfod ystumiau digidol o bell

Statws Testun Cyflawn

Offer canfod ystumiau digidol o bell ar gyfer anaf orthopedig neu lawdriniaeth

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar offer canfod ystumiau digidol ar gyfer asesu ystod o symudiadau mewn sefyllfaoedd orthopedig.

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER396 11.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.