Offer rheoli clwyfau digidol

Topic Status Incomplete

Offer digidol ar gyfer monitro a rheoli clwyfau.

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar unrhyw offer digidol i reoli clwyfau. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar offer digidol sy’n defnyddio’r dechneg ‘storio ac anfon ymlaen’, lle cofnodir gwybodaeth am gleifion i weithiwr gofal iechyd proffesiynol i’w hadolygu.

 

Ar sail y dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER410/411 02.2023

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.