Offer rheoli clwyfau digidol

Statws Testun Anghyflawn

Offer digidol ar gyfer monitro a rheoli clwyfau.

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar unrhyw offer digidol i reoli clwyfau. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar offer digidol sy’n defnyddio’r dechneg ‘storio ac anfon ymlaen’, lle cofnodir gwybodaeth am gleifion i weithiwr gofal iechyd proffesiynol i’w hadolygu.

 

Ar sail y dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER410/411 02.2023

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.