Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Below are the topics that have been through our appraisal process and received HTW Guidance.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

May 2021

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr ceratoconws

May 2021

Profion canfod antigenau cyflym ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A mewn fferyllfeydd cymunedol.

Hydref 2020

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol.

Hydref 2020

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol.

Awst 2020

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr ar gyfer gwerthuso a thrin anhwylderau pancreatig bustl yr afu.

Mawrth 2020

Prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau.

Rhagfyr 2019

Cyfnerthu’r nerfau ocsipwt ar gyfer trin cur pen clwstwr cronig anhydrin yn feddygol.

Rhagfyr 2019

Profion ymarfer cardiopwlmonari cyn llawdriniaeth ar gyfer pobl y bwriedir cynnal llawdriniaeth abdomenol fawr arnynt.

November 2019

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.

Hydref 2019