Peiriant darlifo normotherig (OrganOx metra)

Statws Testun Cyflawn

Triniaeth peiriant darlifo normotherig cyn trawsblaniad yr afu

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd triniaeth peiriant darlifo normothermig sy’n cael ei ddefnyddio i drin afu rhoddwyr cyn trawsblaniad. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio anfon y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER234 02.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.