Profion DNA ar gyfer tiwmorau cylchredol ar gyfer mwtaniadau T790M mewn celloedd canser yr ysgyfaint nad ydynt yn fach

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Anghyflawn

Profion DNA ar gyfer tiwmorau cylchredol ar gyfer mwtaniadau T790M mewn celloedd canser yr ysgyfaint nad ydynt yn fach

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth glinigol a chost effeithiolrwydd ar gynnal profion DNA ar gyfer tiwmorau cylchredol ar gyfer mwtaniadau T790M mewn pobl sydd â chanser celloedd yr ysgyfaint datblygedig neu fetastatig nad ydynt yn fach, sydd yn cael eu trin gydag atalyddion tyrosine kinase EGFR.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER516 12.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.