Profi’r gymhareb albumin:creatinin

Statws Testun Cyflawn

Profi’r gymhareb albumin:creatinin i asesu ac/neu ganfod proteinuria mewn pobl sydd â chlefyd cronig yn yr arennau neu orbwysedd cynradd.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o brofi’r gymhareb albumin: creatinin o’i gymharu â phrofi’r gymhareb protein: creatinin i asesu ac/neu ganfod proteinuria mewn pobl sydd â chlefyd cronig yn yr arennau neu orbwysedd cynradd.

Summary

 

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar sail tystiolaeth amhendant.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER005 (12.2018)

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.