Prosiect GENOTIME

Statws Testun Cyflawn

Prosiect GENOTIME ar gyfer diagnosio anabledd deallusol/oedi datblygiadol.

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru ar ran Comisiwn Bevan.  Mae’n crynhoi’r dystiolaeth bresennol ar y dechnoleg sydd o ddiddordeb i gefnogi cais am dechnoleg iechyd enghreifftiol Comisiwn Bevan.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER132 11.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.