Prosiect PRIMACy

Statws Testun Cyflawn

Prosiect PRIMACy – rhith ymgynghoriad ar gyfer gweithwyr gofal cynradd proffesiynol y GIG a’u cleifion.

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru ar ran y Comisiwn Bevan.  Mae’n crynhoi’r dystiolaeth sy’n bodoli eisoes ar y dechnoleg sydd o ddiddordeb i gefnogi cais enghreifftiol ym maes technoleg iechyd Bevan.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER024 10.2018

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.