Prosiect PRIMACy

Statws Testun Cyflawn

Prosiect PRIMACy – rhith ymgynghoriad ar gyfer gweithwyr gofal cynradd proffesiynol y GIG a’u cleifion.

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru ar ran y Comisiwn Bevan.  Mae’n crynhoi’r dystiolaeth sy’n bodoli eisoes ar y dechnoleg sydd o ddiddordeb i gefnogi cais enghreifftiol ym maes technoleg iechyd Bevan.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.