Pyrth pigiadau ar gyfer pigiadau inswlin

Statws Testun Cyflawn

Pyrth pigiadau ar gyfer pigiadau inswlin tangroen mewn pobl sydd â diabetes.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio systemau pigiadau heb nodwyddau fel ffordd o weinyddu inswlin i drin diabetes mellitus. Daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailystyried y pwnc hwn yn y dyfodol a’i addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER065 09.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.