Radiotherapi mewndriniaethol (system Xoft)

Statws Testun Cyflawn

Radiotherapi mewndriniaethol i drin tiwmorau’r ymennydd neu metastetes yr ymennydd

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd IORT i drin tiwmorau’r ymennydd, yn defnyddio’r system Xoft neu unrhyw dechnolegau eraill sydd ar gael. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach, oherwydd bod y sylfaen dystiolaeth ar gyfer y dechnoleg hon yn dal i gael ei ddatblygu.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER215 04.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.