RayPilot

Statws Testun Cyflawn

RayPilot, dyfais olrhain electromagnetig amser real newydd, sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod radiotherapi i drin canser y prostad.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth am effeithiolrwydd clinigol, effeithiolrwydd cost a diogelwch RayPilot wrth gymharu â safon y gofal. Ar sail y dystiolaeth, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.