Rhagbaratoi cyn triniaeth canser

Statws Testun Cyflawn

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd o ragbaratoi cleifion cyn cael triniaeth canser.

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio datblygu’r pwnc hwn ymhellach nes bod ymchwil parhaus wedi’i gwblhau yn y maes hwn.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.