Rhagbaratoi cyn triniaeth canser

Statws Testun Cyflawn

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd o ragbaratoi cleifion cyn cael triniaeth canser.

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio datblygu’r pwnc hwn ymhellach nes bod ymchwil parhaus wedi’i gwblhau yn y maes hwn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER008 08.2018

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.