Rhaglen carbohydradau isel

Topic Status Incomplete

Platfform ymddygiad rhaglen carbohydradau isel mewn pobl gyda diabetes math 2, y cyflwr cyn-diabetes, a gordewdra.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar y Rhaglen Carbohydradau Isel, sef llwyfan addysg a newid ymddygiad strwythuredig sydd ar gael drwy wefan neu gais dros y ffôn. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i gynnwys y darn hwn o waith mewn arfarniad ehangach o’r dystiolaeth ar gyfer rhaglenni carbohydradau isel mewn pobl gyda diabetes math 2, y cyflwr cyn-diabetes, a gordewdra.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER121 01.2020

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.