Sgerbydau allanol y coesau wedi’u pweru

Topic Status Complete

Sgerbydau allanol y coesau wedi’u pweru i gefnogi'r system gyhyrysgerbydol mewn oedolion a phlant sydd â namau niwrolegol cymhleth, neu anafiadau i'r asgwrn cefn

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio sgerbydau allanol y coesau wedi’u pweru i gefnogi’r system gyhyrysgerbydol mewn oedolion a phlant sydd â namau niwrolegol cymhleth, neu anafiadau i’r asgwrn cefn. Penderfynodd y Grŵp Asesu i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER327 05.2022

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.