Symbyliad magnetig trawsgreuanol pwls sengl

Topic Status Complete

Symbyliad magnetig trawsgreuanol pwls sengl ar gyfer triniaeth meigryn acíwt neu i atal meigryn.

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar symbyliad magnetig trawsgreuanol pwls sengl ar gyfer triniaeth meigryn acíwt neu i atal meigryn.

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER317 11.2022

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.