System WavelinQ EndoAVF

Statws Testun Cyflawn

System EndoAVF WavelinQ sy’n caniatáu i gleifion sydd ar gamau terfynol methiant yr arennau i dderbyn hemodialysis

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar ddefnyddio System EndoAVF WavelinQ,  sy’n caniatáu i gleifion sydd ar gamau terfynol methiant yr arennau i dderbyn hemodialysis. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn, oherwydd diffyg tystiolaeth ers arfarniad NICE, ac argaeledd canllawiau gweithdrefnau ymyriadol NICE.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER369 11.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.