System WavelinQ EndoAVF

Statws Testun Cyflawn

System EndoAVF WavelinQ sy’n caniatáu i gleifion sydd ar gamau terfynol methiant yr arennau i dderbyn hemodialysis

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar ddefnyddio System EndoAVF WavelinQ,  sy’n caniatáu i gleifion sydd ar gamau terfynol methiant yr arennau i dderbyn hemodialysis. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn, oherwydd diffyg tystiolaeth ers arfarniad NICE, ac argaeledd canllawiau gweithdrefnau ymyriadol NICE.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER369 11.2022

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.