Systemau monitro EEG parhaus syml (cEEG)

Topic Status Complete

Systemau monitro EEG parhaus syml (cEEG) ar gyfer cleifion mewn gofal critigol sydd â niweidiau niwrolegol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar systemau monitro EEG parhaus syml ar gyfer pobl sydd â niweidiau i’w swyddogaeth niwrolegol sydd yn cael eu hanfon i unedau gofal critigol. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER246 (05.21)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.