Systemau monitro EEG parhaus syml (cEEG)

Statws Testun Cyflawn

Systemau monitro EEG parhaus syml (cEEG) ar gyfer cleifion mewn gofal critigol sydd â niweidiau niwrolegol

SCrynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar systemau monitro EEG parhaus syml ar gyfer pobl sydd â niweidiau i’w swyddogaeth niwrolegol sydd yn cael eu hanfon i unedau gofal critigol. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER246 05.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.