Systemau treigl amser ar gyfer meithriniad embryo

Statws Testun Cyflawn

Systemau treigl amser ar gyfer deori ac asesu embryonau wrth gynhyrchu â chymorth

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd systemau treigl amser ar gyfer meithriniad embryonau. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER260 10.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.