Technoleg arbed celloedd hemosep

Statws Testun Cyflawn

Hemosep ar gyfer arbed celloedd yn ystod llawdriniaeth.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd Hemosep neu dechnolegau arbed celloedd tebyg er mwyn adennill gwaed sydd yn cael ei golli yn ystod llawdriniaethau arbenigol cardiaidd ac eraill, gan gynnwys cardiaidd, mawr (agored), fasgwlaidd, wroleg cymhleth, obstetreg, orthopedeg neu drawma.

Daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER177 03.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.