Therapi Plasma Ymadfer

Statws Testun Cyflawn

Therapi plasma ymadfer ar gyfer cleifion sydd â COVID-19.

Crynodeb

 

Cynhaliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru chwiliad seiliedig ar dystiolaeth cyflym am dystiolaeth ar ddefnydd plasma ymadfer i roi imiwnedd goddefol.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.