Thermocemotherapi a ysgogir gan radio-amledd

Topic Status Complete

Thermocemotherapi a ysgogir gan radio-amledd ar gyfer trin canser y bledren nad yw’n ymledu i’r cyhyrau.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar y defnydd o thermocemotherapi a ysgogir gan radio-amledd ar gyfer trin canser y bledren nad yw’n ymledu i’r cyhyrau. Mae NICE yn datblygu Canllawiau Technolegau Meddygol ar y pwnc hwn ac felly, ni fydd HTW yn cynnal arfarniad ein hunain o’r pwnc hwn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER172 (12.20)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.