Triniaeth Codiad Wrethrol y Brostad (Urolift)

Statws Testun Cyflawn

Triniaeth Codiad Wrethrol y Brostad (Urolift) ar gyfer trin symptomau y llwybr wrinol yn dilyn hyperplasia prostatig anfaelen (BPH).

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru ar ran y Comisiwn Bevan.  Mae’n crynhoi’r dystiolaeth sy’n bodoli eisoes ar y dechnoleg sydd o ddiddordeb i gefnogi cais enghreifftiol ym maes technoleg iechyd Bevan.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER021 10.2018

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.